Technologia gastronomiczna rea

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego rozwiązania jest dokumentem, którego nadrzędnym planem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w zasięgu systemów ochronnych oraz urządzeń, które przyjmowane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede wszystkim określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a i sposoby wykazywania zgodności z ważnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Dużą postać w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgody z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Zgodnie z zasadą, że materiał jest porównywalny z regułą to domniemywa się jego zgoda z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz systemów ochronnych dawanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem spotykają się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach powstających z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z wymaganiami producent musi mieć o tym aby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez urządzenia a systemy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania oraz sposoby ochronne winnym stanowić naprawdę skonstruowane, aby jak dużo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym stanowić budowane ze nauką wiedzy technicznej. I strony oraz podzespoły urządzeń muszą pracować bezpiecznie i razem z poradą producenta. Wszystkie urządzenie, system ochronny i aparatura powinno mieć oznakowanie CE. Materiały stosowane do instalacji urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią być łatwopalne. Pomiędzy nimi zaś atmosferą nie mogą trwać żadne reakcje, jakie potrafiły przyciągnąć potencjalny wybuch. Urządzenia oraz sposoby ochronne nie mogą spowodować uszkodzenia czy nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w końca ich wystąpienia nie powstaną za duże temperatury i promieniowanie. Nie mogą działać zagrożeń elektrycznych również nie mogą wykonywać sytuacji niebezpiecznych.