Strefa zagrozenia wybuchem

Ze powodu na to, iż w krajach Unii Europejskiej obowiązywały nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, które są przywoływane w przypadku stref zagrożonych wybuchem i akcesoriów do funkcji w ostatnich dziedzinach. Celem tych zmian jest duże zminimalizowanie ryzyka czy jego całkowita eliminacja, które krępuje się ze użytkowaniem artykułów w strefach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a ściślej mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, jakie musi wykonywać dany towar, który stanowi określony do podawania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Głównym celem organizmu jest ujednolicenie procedur zgodności urządzeń oraz układów ochronnych w tych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie swobodnego ich ruchu na obszarze Unii Europejskiej. Ową regułą są objęte każde urządzenia elektryczne i nieelektryczne oraz sposoby ochronne, które będą wykorzystywane na obszarach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą także urządzeń zabezpieczających, zarządzających i kończących, które będą podawane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie pragną korzystać one samodzielnych funkcji, ale dodawać się będą do pewnego bycia urządzeń oraz układów ochronnych, które będą tam używane. Dyrektywa definiuje także możliwość wykazywania zgodności produktu z zastrzeżeniami ATEX. Wyroby wykonujące te chcenia, czyli norm zharmonizowanych z poradą, muszą też dokonywać jej pewne wymagania. Zastosowanie prawd nie jest przydatna niezbędnością, tylko taż procedura zgodności już tak. Chodzi tu o zgodność co do zasady tworzonej przez jednostkę reagującą na bazie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa mogą się pojawić chociaż w wypadku urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej i urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeśli należy o te przypadki, to gwarancje zgodności może w tym przykładu wystawić producent tego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak przestrzegane a wtedy producent będzie dokładny w takiej form za zawarcie na rynek swojego produktu. Jeśli idzie o ważne wymagania, zatem są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dobra jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące miejsc rzeczy a chodzenie na terenie Unii Europejskiej w forma obligatoryjny także pamiętający kluczowy charakter.