Rozwoj wlasnej firmy

Firmy zatrzymujące się produkcją bądź same sprzedażą wyrobów mają co chwila jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak i półproduktów. Oba skoncentrowane są na ważnym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego formie należy precyzyjnie nazwać jego pozycję. Każdy spośród nich powinien ściśle nawiązywać do ważnych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja. W projektu polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto wdrożyć specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych produktów i wyrobów. Drinkom z nich stanowi szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to plan do zarządzania magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i eksploatacja jest wysoce intuicyjna. Także można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prac związane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z głównymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak sądzić kartoteki towarowe? Jak wspomnieć nowy produkt? Jak stworzyć wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest spełniany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego towaru od razu organizowany jest wyrób z pewnego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno lokalnych i zagubionych w terenie jednej bazy danych. Sporządzane dokumenty MM opowiadają o przesunięciach między magazynowych. W swój i przystępny sposób możemy przeprowadzić inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, kierującą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych artykułów w magazynach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy informacje jak właśnie stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można także posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Dobrze zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i łatwa dokumentacja przyczyniają się do dużego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w nazwie.