Kasa fiskalna tarnow

Na start warto wspomnieć co obejmuje serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy realizowane w sezonie gwarancji a po upływie gwarancji, a również niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do książki serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a dodatkowo usługę w znaczącym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W czasie potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy też ich zgodę z wpisami w pracy serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, zgoda z napisami w sztuce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w charakterze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty ważnej i modułu fiskalnego co do zgód z faktami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wraz z zaleceniami zapisuje w sztuce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny pragnie być stworzony i wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił naszą rolę czyli z pewnej przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kwocie fiskalnej, jednak nie wyrejestrował kasy. 2. W sezonie przeglądu technicznego zaliczane są przede ludziom te fakty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów a jakich nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na krótkie wyliczanie podatków. Tak a w czasie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które powodują na działanie kasy, ani ponadto nie sprawdza, czy nowe elementy urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i wymianę uszkodzonych elementów, lecz będą wówczas prace wykonywane poza przeglądem technicznym.