Kasa fiskalna jota

Te nowości w uchwale o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród nowych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest wycofana z obowiązku wydawania paragonów, to instytucje proponujące nasze usługi klientom jednym są zobligowane do rozliczania energii z wykorzystaniem kas fiskalnych.

Kto musi umieć kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które własną energię idą do twarzy fizycznych (B2C). Natomiast firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmian jeśli przedsiębiorca rozpoczyna działalność w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

http://erp.polkas.pl/sage-symfonia/

Pomoc i obowiązki powiązane z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie korzystać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do indywidualnego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie stosowana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne oraz sprawne - znane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy dokonać przed podjęciem używania kasy, uzależnione są i z ulgą, jaką ważna zdobyć za zakup kasy. Ulga, połączona z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, przecież nie dobrze niż 700 zł. Posiadacz kasy musi też pamiętać o jej doskonałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może trwać rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego okresu może wykonać konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to ponad konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata licząc z zakończenia roku rozliczeniowego, w którym były podzielone. Użytkownik kasy musi jeszcze drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - generowane przez kasę fiskalną.