Gaszenie pozaru

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest ostatnie najznakomitszy oraz daleko modny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią przesadzają. Wybór środka gaśniczego zależy od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszystkiego co działa z wodą. Z serii proszki gaśnicze mają najpełniejsze zastosowanie. W relacji z posiadanego składu mogą stanowić grane do gaszenia prawie całych ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najtańszy jest dwutlenek węgla, pomocne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki i takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale wykonywa proste postanowienie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

http://fr.healthymode.eu/herbasnorex-un-agent-de-ronflement-efficace/

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne pracowanie jak woda jest para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Że stanowić łączona w wypadkach płonięcia tych jedynych produktów. Zasadnicza różnica między parą i wodą liczy na tym, że wodę można używać w każdym miejscu, a parę tylko w oddzielnych pomieszczeniach o kubaturze nie silniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W prawdziwszych mieszkaniach działanie pary okazuje się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów niezbędna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do innych substancji, ale też zasady ich pobierania i przedstawiania w region pożaru.