Filtrowanie danych

W wielu gałęziach przemysłu jesteśmy do czynienia z potrzebą odpylania pyłów, które są mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią ostatnie kluczowe procesy połączone z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły żyjące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki został wykonany razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych posiadamy w ofercie narzędzia a wszelkie instalacje zrobione zgodnie z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią stanowić one pobierane dla odpylania pyłów należących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwoli zatem na stawianie ich w dowolnym pomieszczeniu, która jest zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak zarówno w przestrzeniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta wykorzystuje systemy automatycznie odpowiadające na początek ciśnienia szybkiego i zapobiegające w zarodku powstający wybuch. System jest urządzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, przekazuje go do centrali, która z zmian rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego spędzenia to wyłącznie około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Ogranicza się ona do używania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym kluczem, ciśnienie jakie dominuje w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do cen niebędącej zagrożenia. Używamy różnego typu wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania lub nie, uczynione ze zwykli węglowej lub kwasoodpornej. Z wycieczki na rozmiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, konieczne jest pasowanie strefy niebezpiecznej w okolicy obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w końcu konkretnej instalacji, każde jej grupy i składniki są stosowane w taki metoda, żebym one jedne nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.